بورس آکادمیک از همکاری با شما استقبال میکند

بورس آکادمیک یک رسانه رایگان آموزشی محور است که در زمینه بورس و بازار های مالی در حال فعالیت است. ما سعی داریم شرایطی رو فراهم کنیم که از یک سو، همه افراد در سراسر ایران به منابع آموزشی دسترسی داشته باشد. و از سوی دیگر متخصصان این زمینه بتوانند در بستری امن و مناسب مهارت و دانش خود را با نام خودشان در سایت بورس آکادمیک در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار بدهند. لذا از کلیه افرادی که آشنایی کاملی با بازار های مالی دارند دعوت به همکاری می نمایم.

لیست مشاغل آزاد

کارشناس ارشد تولید محتوا

تیم محتوا بورس آکادمیک به عنوان رسانه آموزشی بورس و بازار های مالی به دنبال هم تیمی های جدید است تا با کمک هم سرعت انتشار محتوا ها را افزایش دهد.

کارشناس شبکه‌های اجتماعی

شبکه های اجتماعی ستون های اصلی یک رسانه هستند. ما در بورس آکادمیک به دنبال یک هم تیمی هستیم که به خوبی بتواند از پس این مسئولیت مهم برآید. اگر شما به اصول محتوا در شبکه‌های اجتماعی تسلط دارید، و با بازار های مالی به‌خوبی آشنا هستید جای شما در تیم ما خالی است....