درباره بورس آکادمیک

“بورس آکادمیک” یک رسانه آموزشی با امکانات گسترده ای است. که با هدف توسعه منابع آموزشی رایگان، کار خودشو در مهر ماه سال 1400 شروع کرد.

مهمترین قسمت هر سرمایه گذاری، کسب اطلاعات لازم و اساسی و درست است. ما در سایت بورس آکادمیک با جمع آوری تمامی اطلاعات بازار بورس و فارکس و ارز دیجیتال سعی در کمک رسانی به تحلیل گران داریم.

این سایت آموزش آنلاین یک دنیای بدون مرز است که قصد داردشرایطی را فراهم اوردکه از یک سو همه افراد در سراسر ایران به منابع آموزشی دسترسی داشته باشند واز سوی دیگرمتخصصان بتوانند در بستری امن و قابل اعتماد،مهارت های خود را در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار دهد.